Category Archives: Giáo dục

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh là gì (Dummy subject) – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Chủ ngữ giả  Chủ ngữ giả (Dummy subjects) là gì? Trong tiếng anh, đôi khi chúng ta phải chủ ngữ giả khi trong câu không có chủ ngữ nào phù hợp với động từ liền đó. Chủ ngữ thật có thể nằm ở đâu đó trong câu. 2. Phân loại chủ ngữ giả  Chủ […]

Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh là gì – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh Một trong những cách thành lập câu đề nghị trong tiếng anh là sử dụng động từ ‘suggest’. Tuy vậy, ‘suggest‘ lại có nhiều cách dùng và mỗi các dùng đều có đặc điểm, lưu ý riêng. Dưới đây là các cách áp dụng câu đề nghị tiếng anh với […]

Câu khẳng định trong tiếng Anh (Affirmative) – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Câu khẳng định là gì? Câu trần thuật trong tiếng anh là câu dùng để truyền đạt thông tin hoặc tuyên bố một điều gì đó, thường kết thúc bằng dấu chấm. Câu trần thuật gồm 2 loại: câu khẳng định và câu phủ định. Về cơ bản, câu khẳng định (affirmative hay positive) được […]

Hướng dẫn học Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn (the present perfect continuos hay present perfect progressive) mô tả một hành động hoặc sự việc bắt đầu trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại (nhấn mạnh tính liên tục) Ví dụ: I have […]

Hướng dẫn học thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense) – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn: Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh diễn tả một việc đang diễn ra ngay tại thời điểm nói Ví dụ:  Stephanie is preparing for dinner at the moment.(Lúc này, Stephanie đang chuẩn bị cho buổi tối) Mang nghĩa phàn nàn, thì hiện tại tiếp diễn thường đi […]

Đại từ chỉ số lượng trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Từ chỉ số lượng là gì? – Quantifiers là gì? Là từ chỉ số lượng của cái gì. Một số từ chỉ số lượng trong tiếng anh chỉ đi với danh từ đếm được, số khác lại đi với danh từ không đếm được, và một số lại có thể đi với cả danh từ đếm […]

Cụm giới từ (Prepositional phrase) trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Cụm giới từ (Prepositional phrase) là gì? – Cụm giới từ trong tiếng anh là 1 nhóm từ bắt đầu bằng một giới từ và thường được theo sau bởi một cụm từ danh, đại từ, 1 cụm trạng từ (địa điểm hoặc thời gian), hoặc một danh động từ; ít phổ biến hơn là […]

Giới từ đi với động từ thông thường trong tiếng Anh- Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

Các động từ đi với giới từ: chúng đi ngay sau động từ, trước tân ngữ và thường được gọi là giới từ độc lập. Theo sau những giới từ này thường là danh từ hoặc danh động từ (V-ing). Bảng động từ đi với giới từ phổ biến: Động từ với giới từ Nghĩa FOR […]

100 giới từ đi với danh từ thường gặp trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

Giới Từ Đi Với Danh Từ Ngoài tính từ ra thì giới từ còn đi với cả danh từ. Danh từ đi kèm giới từ cho chúng ta biết chính xác vị trí của vật hoặc cách thức mà một việc được thực hiện. Có rất nhiều giới từ + danh từ , tuy nhiên, […]

100 Giới từ đi với tính từ thông dụng trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

Giới từ đi với tính từ Trong tiếng anh, người ta thường sử dụng tính từ đi kèm với giới từ nhất định (preposition with adjective). Không có 1 khuôn mẫu hay công thức nào cho các giới từ với tính từ, bạn phải học thuộc chúng. Bảng giới từ theo sau tính từ trong […]