Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh là gì – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh

Một trong những cách thành lập câu đề nghị trong tiếng anh là sử dụng động từ ‘suggest’. Tuy vậy, ‘suggest‘ lại có nhiều cách dùng và mỗi các dùng đều có đặc điểm, lưu ý riêng. Dưới đây là các cách áp dụng câu đề nghị tiếng anh với động từ ‘suggest‘.

1. Cấu trúc Suggest + V-ing:

Được dùng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào.

 • suggest going out for dinner, but my mom doesn’t want to eat out.
  (Tôi đề nghị ra ngoài ăn tối, nhưng mẹ tôi không thích đi ăn tiệm)

2. Cấu trúc Suggest + (that) + S + should + V(bare):

Để đưa ra 1 đề xuất, ý kiến, khuyên ai nên làm gì (chúng ta có thể bỏ ‘that’ nếu ngữ cảnh không trang trọng).

 • They suggest (that) she should perform one more song.
  (Họ đề nghị (rằng) cô ấy nên hát thêm một bài nữa)

3. Cấu trúc Suggest + (that) + S + subjunctive Verb:

Đề nghị (rằng) ai làm gì

 • He suggest (that) we cook something to eat.
  (Anh ấy đề nghị chúng tôi nên nấu gì đó để ăn)

4. Cấu trúc Suggest + wh-question word (Suggest + từ để hỏi)

Ta thường dùng suggest đi với các từ như where, what, who, how

 • Can you suggest what special dishes this restaurant is famous for?
  (Cậu có thể đề xuất những món đặc biệt nổi tiếng ở nhà hàng này không?)

5. Cấu trúc Suggest + noun/ noun phrase (+ to …):

– Đề nghị một cái, một điều gì đó.

 • Can you suggest a good restaurant in this village?
  (Bạn có thể đề xuất 1 nhà hàng ngon ở cái làng này được không?)

– Nếu muốn đề cập tới người nhận được lời đề nghị thì ta dùng ‘to’.

 • My brother suggests a film to me yesterday.
  (Anh trai tôi đề xuất cho tôi một bộ phim ngày hôm qua)

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICWmpGqjgE

#caudenghi #caudenghilagi #caudenghitrongtienganh #loidenghitrongtienganhlagi #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *