Chức năng liên từ kết hợp trong tiếng Anh (Coordinating conjunction) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Liên từ kết hợp là gì?

– Coordinating conjunction là gì? Liên từ kết hợp là từ được sử dụng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng ngữ pháp giống nhau trong câu. Nói cách khác, các liên từ này có thể nối các danh từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Các liên từ kết hợp trong tiếng anh gồm: and, but, or, nor, for, so, và yet. (chữ cái đầu các từ này tạo thành từ FANBOYS)

– Mỗi liên từ kết hợp sẽ có sự khác nhau trong việc kết hợp ý nghĩa. Cách dùng liên từ FANBOYS.

+ For: lý giải nguyên nhân hoặc mục đích

 • Ví dụ: I won’t buy this product, for it is really bad.
  (Tôi sẽ không mua sản phẩm này đâu, vì nó tệ quá, thật sự)

+ And: nối hai hoặc nhiều ý

Ví dụ:

 • I have a dog and I love my dog.
  (Tôi có một chú cún và tôi yêu chú cún của mình)
 • She has 3 dogs and 2 cats.
  (Bà ấy có 3 con chó và 2 con mèo)

+ Nor: kết hợp hai ý tiêu cực, tất cả đều đúng hoặc khả thi.

 • Ví dụ: Thanks, I don’t want coffee nor tea.
  (Cảm ơn, tôi không uống cà phê và trà nữa)

+ But: nối hai hoặc nhiều ý nhưng trái ngược ý nghĩa

 • Ví dụ: I want to have a cat but my mom does not allow it.
  (Tôi rất muốn nuôi mèo nhưng mẹ tôi không cho phép)

+ Or:  thể hiện sự chọn lựa giữa các ý. Chỉ có một lựa chọn là đúng hoặc khả thi.

 • Ví dụ: Do you want me to drive you home or wait for the next bus?(Em muốn anh đưa em về hay là đứng đây chờ chuyến xe tiếp theo?)

+ Yet: kết hợp hai hoặc nhiều ý có tính chất trái ngược nhau (tương tự như but)

 • Ví dụ: Derick likes Math yet he is good at English.
  (Derick thích Toán nhưng thằng bé lại học giỏi tiếng Anh)

 

+ So:  trình bày ảnh hường hoặc kết quả

 • Ví dụ: She studied very hard so she deserved this scholarship.
  (Cô ấy học rất chăm chỉ thế nên cô ấy xứng đáng nhận được học bổng)

► Lưu ýso cũng có nghĩa là so that, một liên từ phụ thuộc. Thỉnh thoảng, chúng ta nói so khi ta có ý so that.

Ví dụ: 

 • You need to be here on time so we can get to the movie before it starts.
  ⇒ You need to be here on time so that we can get to the movie before it starts.
  (Bạn phải có mặt ở đây đúng giờ để chúng ta có thể xem trọn bộ phim.)

Xem thêm Các liên từ trong tiếng anh


2. Chức năng liên từ kết hợp:

a. Nối các từ trong câu:

Hai từ này phải giống nhau về bản chất (cùng là tính từ hoặc cùng là danh từ; không thể nối một danh từ với một tính từ được – đây còn gọi là cấu trúc song song (parallel structure)

Ví dụ:

 • I have a dog and a cat.(cùng là danh từ)
  (Tôi có 1 con chó và 1 con mèo)
 • she is tall and beautiful. (cùng là tính từ)
  (Cô ấy cao ráo và xinh đẹp)

b. Nối các cụm từ:

 • Ví dụ: Where is Mom? She’s in the kitchen or in the living room?
  (Mẹ đâu rồi? Bà ấy ở trong bếp hay trong phòng khách?)

– Khi liệt kê từ 3 đơn vị trở lên, ta dùng dấu phẩy giữa các đơn vị trước. Với đơn vị cuối cùng, ta có thể dùng hoặc không dùng dấu phẩy.

 • Ví dụ: I like eating apple, papaya, dragon fruit (,) and banana.
  (Tôi thích ăn táo, đu đủ, thanh long(,) và chuối)

c. Nối các mệnh đề:

 • Ví dụ: Finish your breakfast, or I will leave you home.
  (Ăn sáng nhanh lên hoặc là mẹ sẽ bỏ con ở nhà đó)

Các mệnh đề tiếng anh thường gặp


3. Dấu câu với liên từ kết hợp

– Khi kết hợp hai mệnh đề độc lập bằng liên từ kết hợp, ta phải đặt dấu phẩy trước liên từ này:

Mệnh đề 1 + “,” + liên từ kết hợp + mệnh đề 2

 • Ví dụ: I know I brought my pencil. I can’t find it.
  → I know I brought my pencil, but I can’t find it.
  (Tôi nhớ là tôi có mang bút chì nhưng lại không tìm thấy nó.)

– Cách liệt kê trong tiếng anh: ngăn cách các thành phần liệt kê bằng dấu phẩy. Liên từ thường được dùng vào cuối chuỗi liệt kê. Trong tiếng Anh-Mỹ, trước liên từ này thường có một dấu phẩy. Tiếng Anh-Anh thường lược bỏ đi dâu phẩy trong chuỗi liệt kê này. Trong trường hợp này, liên từ kết hợp thường được lặp lại để tách bạch rõ ràng giữa các thành phần thay vì dùng dấu phẩy.

Ví dụ:

 • I have English, math, and science homework.
  I have English and math and science homework.
  (Tôi có bài tập về nhà môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.)

Trung tâm tiếng Anh online: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICm1ueghgE

#lientukethop #lientutrongtienganh #lientukethoplagi #lientulagi #lientuphuthuoc #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *