Cách dùng liên từ tương quan trong tiếng Anh – Ngữ pháp tiếng Anh – HocHay

1. Liên từ tương quan (Correlative conjunction) là gì?

– Liên từ tương quan là những cặp từ nối có chức năng nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Những liên từ tương quan phổ biến trong tiếng anh gồm: eitheror,neithernor,bothand,not onlybut also,whetherorhardly…when, if…then, just as…so, rather…than, no sooner…than.

2. Cách dùng các liên từ tương quan:

+ either … or: dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia

 • Ví dụ: I’d like to have either tea or juice.
  (Tôi muốn uống trà hoặc nước trái cây)

+ neither … nor: dùng để diễn tả phủ định kép, không cái này cũng không cái kia.

 • Ví dụ: Neither me nor my friends want to talk with her.
  (Cả tôi và đám bạn đều không thích nói chuyện với con nhỏ đó)

+ both … and: dùng để diễn tả lựa chọn kép – cả cái này lẫn cả cái kia.

 • Ví dụ: Both John and Mary are good at French.
  (Cả John và Marry đều giỏi tiếng Pháp)

+ not only … but also: dùng để diễn tả tính chất kép, không những cái này mà cả cái kia.

 • Ví dụ: She is not only beautiful but also brilliant.
  (Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa)

Lưu ý: Trong cấu trúc với neither…nor và either…ornot only …but also động từ chính trong câu chia theo chủ ngữ thứ 2. Trong cấu trúc với both…and thì động từ chia theo số nhiều.

Ví dụ:

 • Neither Jane or my cousins have good scores at this semester.
  (Cả Jane và mấy đứa em họ đều không có điểm số tốt ở học kỳ này.)
 • Neither Emily nor her sons expressed their disappointment when Tom didn’t come home early.
  (Cả Emily và những đứa con của cô ấy đều không thất vọng khi Tom không thể về nhà sớm.)
 • Both cats and dogs make good pets.
  (Cả mèo và chó đều thích hợp là thú cưng.)

 Công thức, cách dùng neither nor và either or


– Hãy cẩn thận vị trị mà chúng ta chọn đặt các liên từ.

 • Gây khó hiểu: Either you must bring in your permission slip or stay home.
  Hợp lý hơnYou must either bring in your permission slip or stay home.
  Hoặc: Either you must bring in your permission slip, or you must stay home.
   
 • Dễ nhầm lẫn: It was not only a long movie but also exciting.
  Hợp lý hơnThe movie was not only long but also exciting.
  Hoặc làIt was not only a long movie but also an exciting one.

3. Chức năng liên từ tương quan:

– Chức năng giống với liên từ kết hợp. Liên từ tương quan chỉ nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề.

Nối từ: My uncle is not only a doctor but also a pharmacist.

Nối cụm từ: All of these clothes are either too small or worn out.

Nối mệnh đề:Either Monica will bring drinks, or she will bring brownies.

– Liên từ tương quan có hiệu quả mạnh hơn liên từ kết hợp và nó nhấn mạnh hơn mối quan hệ giữa các ý mà nó liên kết. Hãy quan sát sự khác biệt trong các câu dưới đây:

Ví dụ:

 • Cats and dogs make good pets.
  Both
   cats and dogs make good pets.
 • Ron or Davie found my bicycle.
  Either
   Ron or Davie found my bicycle.

► Lưu ý: Với cặp từ Not onlybut also, chúng ta chỉ có thể tách but also còn not only thì không. 

 • Ví dụ: He is not only a great singer, but he is also a talented actor.
  (Anh ấy không chỉ là 1 ca sỹ tuyệt vời mà còn là 1 diễn viên tài năng)

– Khi not only đứng ở đầu câu thì mệnh đề đầu tiên phải đảo ngữ

 • Ví dụ: Not only do I like ice skating, but I also love hockey.
  (Mình không chỉ thích trượt băng mà còn thích cả khúc côn cầu)

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICm_pCq3QE

#lientutuongquan #lientukethop #lientutrongtienganh #lientutuongquanlagi #lientulagi #lientuphuthuoc #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *